“Kan HIJ ook mediator worden?”

Dat is vaak een vraag van leerkrachten als er gesproken wordt over invoering van Mediation op het schoolplein.

Dat invoering van Mediation goed werkt voor de sfeer en dat leerlingen zelf meer verantwoordelijkheid en inzicht krijgen in het oplossen van ruzies; dat kan iedereen zich wel voorstellen. En dat maakt het aantrekkelijk om het op school in te voeren.

Maar er zijn altijd bepaalde leerlingen waarbij je je niet kunt voorstellen dat het goed gaat werken; moeten zij ruzies oplossen? Ze veroorzaken ze doorgaans…
Als je Mediation op school invoert, betekent het dat er duidelijke regels komen over ‘hoe je naar elkaar luistert’ ook als je ruzie hebt.
Als je de regels, die je op één hand kunt tellen, volgt, ben je in de meeste gevallen zo ver dat je elkaar weer in de ogen kunt kijken en soms zelfs begrip op kunt brengen voor de ander.
Structuur en duidelijkheid in chaotische situaties geven houvast.
Voor kinderen die dat overzicht vanuit zichzelf minder of niet hebben, geven de 5 regels van Mediation aan wat er van hen verwacht wordt.
Het is een verrassing om te ontdekken dat kinderen het leuk vinden om in de rol van Mediator te stappen. En zeker de kinderen die “altijd “  voor problemen zorgen.
Eindelijk kunnen ze een andere kant van zichzelf laten zien en anderen helpen. Je leert het meest door anderen dingen uit te leggen die je zelf moeilijk vindt, toch?

En ja,  hij mag dus ook mediator worden…
en kijk dan eens wat het met hem doet.

Hoe je geen veilig pedagogisch leerklimaat creëert….

“Basisscholen, met name in achterstandswijken, worden steeds vaker geconfronteerd met agressie van kinderen met gedragsproblemen….

De vraag is: Hoe kunnen wij als school een veilig pedagogisch leerklimaat creëren en behouden?”

Citaat gelezen in : Schooljournaal van CNV-Onderwijs maart 2015

 

Géén oplossing:

  • Alleen focussen op het verbeteren van de CITO-scores voor rekenen en taal
  • Creatieve vakken geven als er tijd over is
  • Sociale lesprogramma’s alleen in de eigen groep behandelen.
    Als je er als leerkracht toevallig niet aan toe komt, kraait er geen haan naar.

Bovenstaande is vaak de praktijk.

 

Dé oplossing:

Schoolbreed werken aan een goed sociaal klimaat;
met leerlingen, leerkrachten, conciërge,
ouders en Tussenschoolse Opvang
tegelijkertijd
bezig zijn met dezelfde uitgangspunten
en dat zichtbaar maken
in de school.

Dát werkt.

 

 

Zien hoe we Schoolbreed werken aanpakken?  Lees hier verder