Beeldcoaching (oplossingsgericht werken)

Uitgangspunt is de kracht van degene die gefilmd wordt en hoe dat uit te breiden.

Doel: door jezelf te zien, zie je wat er goed gaat, maar ook wat minder goed werkt. Door in het beeldcoachingstraject vooral te focussen op dat wat goed werkt, ontdek je wat bij jou past. Je kunt dat in meer situaties inzetten.
Leven vanuit je kracht geeft energie.

Verschillende trajecten zijn mogelijk:

 • ‘Dit ben ik en dit kan ik’
  De Wereld van het Kind in Beeld.
  Samen met het kind bekijkt de beeldcoach korte opnames van 5 minuten.
  Het kind is regisseur en selecteert samen met de beeldcoach beelden die hij wil laten zien aan zijn ouders/verzorgers en de leerkracht.
  Van de geselecteerde beelden wordt een film gemaakt.
  Het kind laat zijn film zien aan ouders en de leerkracht en eventuele hulpverleners.
  Met het traject ligt de focus op de talenten van het kind. Het verbindt de verschillende leefwerelden: thuis, school, buurt, sport, eventuele hulpverlening.
 • Video-opname thuis
  In overleg met de betrokkenen kiezen we een situatie die thuis gefilmd wordt. Er worden 2/3 opnames gemaakt. Na elke opname is er een nagesprek om de beelden samen te bekijken. De focus ligt op wat er goed gaat. Waarom gaat het daar goed? Waar ligt dat aan? Hoe kun je dit meer gaan gebruiken?
 • Video-opname in de klas
  De leerkracht wordt gefilmd.
  Met de betrokkene wordt afgesproken wat het werkpunt is.
  Er worden 3 opnames gemaakt en na elke opname is er een nagesprek.
  De beeldcoach en de leerkracht kiezen beelden waar kracht uit spreekt. Deze beelden staan model voor het werk in de klas.
  Zo ontdek je wat er bij jou past en waar je kracht ligt en ook om die kracht bewust méér in te zetten.
 • Een lerende organisatie
  Leerkrachten kunnen onderling veel van elkaar leren of elkaar aanvullen. Maar het is altijd zo’n geregel om bij elkaar in de klas te kunnen kijken, waardoor het vaak niet gebeurt.
  Met Beeldcoaching wordt dit makkelijk realiseerbaar.De beeldcoach komt bij iedereen in de klas een opname maken over een onderwerp dat vooraf bepaald is. De leerkracht selecteert 3 minuten beeldmateriaal dat hij wil laten zien aan zijn collega’s.
  Op een gezamenlijke teamvergadering of studiedag presenteert iedereen zijn beeldmateriaal aan de anderen.

 

Ik heb als beginnende leerkracht een traject Videocoaching bij Joke Boshuizen gehad. Ik voelde me overweldigd door de hoeveelheid werk die er op me af kwam. De twee belangrijkste werkpunten voor de Videocoaching werden: innerlijke rust en de leerlingen leren om zelfstandig te werken.

Video als medium is heel sterk: je kunt zoveel uit de beelden halen. Ik kreeg na elke nabespreking een positieve stimulans om aan bepaalde zaken te gaan werken. Doordat ik met het filmtraject doelgericht bezig was kon ik meer ontspannen voor de klas staan. Er kwam structuur in mijn bezigheden. Na drie filmopnamen en drie gesprekken heb ik mijn doelen behaald.

 • Ik weet hoe ik innerlijke rust moet krijgen, ook als ik het soms kwijt ben.
 • Ik heb geleerd om de hulpmiddelen te gebruiken om het zelfstandig werken mogelijk te maken.

Ik gebruik wat ik toen geleerd heb, nu, om mijn stagiaire op te leiden”.

Robbert van Hasselt

Leerkracht basisonderwijs

Over de manier van begeleiden:

“Blijf zo positief! Jouw focus op positieve aspecten maakt het voor de gefilmde minder beladen dat er iemand in zijn/haar keuken komt kijken”.

Hadassa de Rooy

Ik heb van de Videocoaching geleerd dat ik al veel dingen goed doe en dat je met kleine aanpassingen groot resultaat kunt bereiken en eventuele moeilijkheden kunt ondervangen. Voor de kinderen is er meer duidelijkheid over wat er van hen verwacht wordt. Ze hoeven hierdoor minder tussendoor te vragen, waardoor ze zelfstandiger aan het werk kunnen.

Leonie Vletter

Ik heb veel van mijzelf gezien en dat heeft mijn ogen geopend over bepaalde punten van mijn eigen handelen. De meeste tips kwamen ook uit mijzelf en dat geeft wel aan dat je goed weet wat er moet gebeuren/veranderen in de klas. Ook zie je dingen gebeuren die je echt nog niet wist, dit is ook gelijk een goed leerpunt voor de volgende lessen, zodat je weet dat je daarop moet letten.
De begeleiding is erg prettig, want in de eerste nabespreking word je gewezen op min- maar ook pluspunten en zo leer je in het eerste gesprek goed naar jezelf te kijken. Na het tweede en derde filmmoment kijk je zelf naar de beelden en zoek je zelf deze punten op. Dit betekent dat je je eigen lesgeven terugkijkt en zelf kan beoordelen. In het gesprek ga je verder op deze punten in. Waarom zijn ze goed of waarom kunnen ze verbeterd worden. Je bent zelf voor een groot deel betrokken bij je eigen verbetering en dat is uiteindelijk ook het belangrijkst.

Vincent Giesbert

Je zult er versteld van staan hoeveel energie je krijgt als je werkt vanuit je kracht.
Neem contact met me op om te kijken wat ik voor jou en je school kan betekenen.

NEEM CONTACT OP