“Kan HIJ ook mediator worden?”

Dat is vaak een vraag van leerkrachten als er gesproken wordt over invoering van Mediation op het schoolplein.

Dat invoering van Mediation goed werkt voor de sfeer en dat leerlingen zelf meer verantwoordelijkheid en inzicht krijgen in het oplossen van ruzies; dat kan iedereen zich wel voorstellen. En dat maakt het aantrekkelijk om het op school in te voeren.

Maar er zijn altijd bepaalde leerlingen waarbij je je niet kunt voorstellen dat het goed gaat werken; moeten zij ruzies oplossen? Ze veroorzaken ze doorgaans…
Als je Mediation op school invoert, betekent het dat er duidelijke regels komen over ‘hoe je naar elkaar luistert’ ook als je ruzie hebt.
Als je de regels, die je op één hand kunt tellen, volgt, ben je in de meeste gevallen zo ver dat je elkaar weer in de ogen kunt kijken en soms zelfs begrip op kunt brengen voor de ander.
Structuur en duidelijkheid in chaotische situaties geven houvast.
Voor kinderen die dat overzicht vanuit zichzelf minder of niet hebben, geven de 5 regels van Mediation aan wat er van hen verwacht wordt.
Het is een verrassing om te ontdekken dat kinderen het leuk vinden om in de rol van Mediator te stappen. En zeker de kinderen die “altijd “  voor problemen zorgen.
Eindelijk kunnen ze een andere kant van zichzelf laten zien en anderen helpen. Je leert het meest door anderen dingen uit te leggen die je zelf moeilijk vindt, toch?

En ja,  hij mag dus ook mediator worden…
en kijk dan eens wat het met hem doet.