Mediation op het schoolplein (oplossingsgericht werken)

Doel:
– leerlingen leren zelfstandig problemen op te lossen. Ze worden aangesproken op hun eigen verantwoordelijkheid.

Mediation op het schoolplein from Boshuizen Coaching on Vimeo.

Effecten:
– minder ruzies op het plein
– ik-boodschappen in plaats van beschuldigen
– verbetering van het sociale klimaat op school
– leerlingen krijgen tools voor hun hele leven
– verlichting van de taak van de leerkracht
– meer ouderbetrokkenheid door afstemming met ouders

Inhoud van het programma

Leerlingen: Eén bepaalde groep krijgt introductielessen door BoshuizenCoaching. De andere groepen worden geïnformeerd over de nieuwe regels. Er is monitoring op het schoolplein.

Teamleden krijgen informatie vooraf over ‘Mediation op het schoolplein’. Gedurende het traject zijn er tijdens teamvergaderingen momenten van evaluatie en afstemmen.

De ouders horen en zien met filmbeelden op een  informatiebijeenkomst hoe ‘Mediation op het schoolplein’ er in de praktijk uitziet.
Er wordt verslag gedaan in de schoolkrant en eventueel op een maandopening of – sluiting.

Er wordt afgestemd met de Tussenschoolse opvang en de wijk.

Optioneel:
BoshuizenCoaching maakt filmpjes en foto’s
De mediators maken foto’s op het plein van kinderen die spelen

Op onze school zien we deze resultaten:

  • minder ruzies op het plein
  • kinderen zoeken zelf oplossingen
  • kinderen leren naar zichzelf te kijken in plaats van elkaar te beschuldigen.
  • er wordt een duidelijke structuur aangeboden; leerlingen weten wat ze moeten doen
  • ouders zijn betrokken bij ouderbijeenkomsten
  • leerkrachten lossen nu problemen op met de 5 stappen
  • doorgaande lijn in de school
  • kinderen hebben plezier in het ‘mediator-zijn’
Anja van Schagen en Ruby-Ann Heijmans

Directie Basischool 'de Sleutelbloem' (Leiden)

Je zult er versteld van staan hoeveel energie je krijgt als je werkt vanuit je kracht.
Neem contact met me op om te kijken wat ik voor jou en je school kan betekenen.

NEEM CONTACT OP