Voor een goed sociaal klimaat:

de huidige methode van de school

SCHOOLBREED ( met leerlingen, personeel en ouders)

inzetten.

 

Doel:
een veilige leer- en werkomgeving creëren door kinderen, leerkrachten, conciërge, ouders en Tussenschoolse Opvang een model aan te reiken om sociaal-emotioneel leren te bevorderen.

Effect:
–   Duidelijke structuur door als schoolgemeenschap bezig te zijn met dezelfde uitgangspunten.
–   Tools aan leerlingen meegeven voor hun hele leven.
–   Verbetering van de leerprestaties doordat kinderen beter in balans zijn.
–   Focus op preventie en positief gedrag.
–   Werkdrukvermindering voor leerkrachten.

In de praktijk:
Verschillende sociale regels worden gedurende een cursusjaar belicht aan de hand van de sociale methode die op de school gebruikt wordt.
Elke maand wordt er schoolbreed (in de groepen 1 tot en met 8, tijdens ouderbijeenkomsten, teamvergadering, tussenschoolse opvang) een element uit de methode belicht. De uitgangspunten zijn goed zichtbaar in de school. Er wordt afgestemd met organisaties in de wijk.

Het jaarprogramma gaat uit van de volgende richtlijnen en maakt gebruik van de bestaande methode op de school:

1.   Jezelf leren kennen

2.   Samenwerken

3.   Goed voor jezelf zorgen

 

Je zult er versteld van staan hoeveel energie je krijgt als je werkt vanuit je kracht.
Neem contact met me op om te kijken wat ik voor jou en je school kan betekenen.

NEEM CONTACT OP